Działamy na fyrtlu!

Fundacja Na Fyrtlu powstała w celu niesienia pomocy, wspierania i aktywizowania mieszkańców osiedla Podolany w Poznaniu. Skupiamy się głównie na działalności lokalnej i inicjatywach oddolnych. Wspieramy mieszkańców w sprawach społecznie ważnych.

Napisz do nas

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.